Home » werkwijze » verwijzing

verwijzing

De verwijzing
Niet alleen artsen kunnen problemen signaleren bij een kind, maar ook de ouders of een leerkracht. De huisarts, de schoolarts of de specialist kan dan voor behandeling doorverwijzen naar de ergotherapeut. De verwijzing kunt u sturen naar:

Praktijk voor kinder-ergotherapie Vaals
T.a.v. Eefje Kern
Lindenstraat 3
6291 AE Vaals

Vergoeding
Ergotherapie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar geeft u daarover meer informatie.

Behandeling op school
Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van de ergotherapeutische behandeling het grootste is wanneer het kind behandeld wordt in de situatie waarin het probleem of de belemmering zich voordoet. dit kan thuis, op school, bij de sportclub etc zijn.
Praktijk voor kinder-ergotherapie biedt de mogelijkheid om een kind in de schoolse situatie te behandeling, echter dit gebeurd alleen in duidelijk overleg met de leerkracht en ouders.

Informatie en preventie
Ergotherapeut van Praktijk voor kinder-ergotherapie kan uitleg en informatie geven over
het belang van een goede zithouding in de klas en aan de computer, over schrijfvoorwaarden en schrijven, over de ontwikkeling van sensorische intergratie en de fijne motoriek. Daarnaast kan er advies gegeven worden bij de keuze van nieuw aan te schaffen
meubilair, schrijfmateriaal en schrijfmethodes. Dit kan zowel in de praktijk als op de basisschool plaatsvinden.