Home » werkwijze

werkwijze

De werkwijze van de ergotherapeut

Ik werk volgens de volgende stappen.

 

Verwijzing
Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Hierop moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld staan:

  • naam en geboortedatum
  • het zorgverzekeringsnummer
  • het Burger Service Nummer (BSN nummer)
  • de reden van de verwijzing.

Aanmelding
U kunt uw kind telefonisch of per email bij mij aanmelden (na de verwijzing van de huisarts). Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat uw hulpvraag is en/of wat uw wensen en verwachtingen zijn. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend informeren of een vraag stellen.

 

Persoonlijk gesprek en onderzoek
In een persoonlijk gesprek bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind. Naar aanleiding van uw vraagstelling, doe ik nader onderzoek. Dit kan bestaan uit verschillende testen, observaties en/of vragenlijsten. Het onderzoek vindt plaats in een leuke, ontspannen sfeer zodat u kind zich zo veel mogelijk op zijn/haar gemak voelt. U als ouders/verzorgers en de huisarts krijgen hiervan een mondeling of schriftelijk verslag.

 

Behandeling
Een kinderergotherapeutische behandeling is altijd individueel en duurt 30 tot 45 minuten. Ik ga ervan uit dat ook u aanwezig bent, zodat u goed zicht heeft op wat en hoe uw kind bij mij oefent. Daarnaast kunnen we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind, ook thuis en op school. Dit vergroot het effect van de behandeling en verkort de totale behandelduur. 
De behandeling is erop gericht de vaardigheden en handelingen waarmee het kind in zijn of haar dagelijks leven moeite mee heeft te verbeteren of ontwikkelen zodat het kind weer kan participeren in zijn dagelijks leven. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan vaardigheden, maar soms moet ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd worden. Hierbij maakt ik gebruik van spel- en ontwikkelingsmaterialen.
Wanneer de problemen ook op school spelen, is een goede afstemming tussen therapie, ouders en school essentieel. In overleg wordt bekeken op welke plek de behandeling het beste plaats kan vinden. In de praktijk, op school of thuis. Uit onderzoek is gebleken dat het kind het beste behandeld kan worden in de omgeving waarin het probleem zich ook voordoet.

 

Afsluiting & evaluatie
Aan het eind van de behandeling ontvangt u van mij een eindverslag. Dit stuur ik ook naar de verwijzer. Wanneer andere betrokkenen bij uw kind ook een eindverslag van de kinderergotherapiebehandeling wensen, wordt dit alleen met uw toestemming verstrekt.

 

Advisering

Door de praktijk wordt advies gegeven over:
de aanschaf van hulpmiddelen, zoals een stoel, speciale pen, schaarspelontwikkeling, speelhouding, speelgoed
kleuter- en schoolse vaardigheden
schrijven: o.a. houding, pengreep
omgang met zintuiglijke prikkels
plannen van eigen werk en handelingen