Home » Voor wie? » Leerkrachten

Leerkrachten

Waarom is uw betrokkenheid belangrijk?

Het is voor het kind erg belangrijk dat de in de kinderergotherapie aangeleerde vaardigheden ook op school tot uiting komen. Dit kan alleen als er sprake is van een goede samenwerking tussen therapeut, ouders/verzorgers en leerkracht(en). Door middel van een over en weer schriftje zal ik u regelmatig op de hoogte stellen van de vorderingen binnen de therapie. Daarnaast streef ik naar persoonlijk contact. Hierbij kunt u denken aan een telefonisch gesprek en/of een schoolbezoek. Uiteraard kunt u zelf ook altijd contact met ons opnemen (na overleg met de ouders).

 

Signalering
Als leerkracht heeft u een belangrijke signaleringsfunctie bij de ontwikkeling van de motoriek, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Lopen deze niet geheel naar verwachting, dan kan de ondersteuning van een kinderergotherapeut zinvol zijn (uiteraard via de ouders/verzorgers).

In de praktijk zijn er signaleringslijsten ontwikkeld die kunnen worden ingezet om te toetsen of een kind doorgestuurd zou kunnen worden naar de ergotherapie of niet. In de bijlage vindt u een exemplaar van deze lijst.

Praktijk voor kinder-ergotherapie helpt kinderen die belemmerd worden in hun bewegen, spel, zelfredzaamheid en/ of (pre-)schoolse activiteiten. Dit kan te maken hebben met motorische en/of zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen. Het komt geregeld voor dat de problemen doorwerken in het gedrag van een kind. Hierbij kunt u denken aan vermijding, (faal)angst, snel boos/driftig/gefrustreerd zijn, onzeker, druk, afwezig, chaotisch zijn of moeite hebben met contacten met leeftijdsgenoten.

Nadat u als leerkracht de ouders erop geattendeerd heeft om een ergotherapeutische screening uit te laten voeren moeten ouders eerst langs de huisarts of een specialist om een verwijsbrief aan te vragen. De ergotherapeutische behandeling wordt dan vergoed door de zorgverzekering.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande waarbij de ergotherapie vanaf volgend kalenderjaar wellicht vrij toegankelijk wordt. Dit betekend dat de rol van de leerkracht in het signaleren van problemen bij kinderen groter wordt.


Hulpvraag verduidelijken

Samen met ouder en kind wordt in eerste instantie het probleem en de hulpvraag vastgesteld. Hierbij wordt er zowel rekening gehouden met de wensen en doelen van het kind, maar ook met de wensen en doelen van de ouders.
Omdat de leerkracht vaak een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van een kind wordt deze ook in deze stap betrokken. De leerkracht heeft in veel gevallen namelijk de aanvraag gedaan. De doelen en wensen van de leerkracht worden ook in kaart gebracht.
Daarnaast wordt alle relevante informatie van en over het kind verzameld.