Home » Praktijk » Missie en Visie

Missie en Visie

MISSIE
De missie van de praktijk is om kinderen die problemen ervaren in hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen in de situatie waarin het probleem zich voordoet. Bij schoolse vaardigheden wordt er dus op school geoefend, terwijl bijvoorbeeld het aan- en uitkleden thuis of na het sporten wordt geoefend. Door ouders, leerkrachten of andere mantelzorgers erbij te betrekken train ik niet alleen het kind, maar ook de omgeving. Zo leert het kind niet alleen de vaardigheid, maar wordt ook de omgeving betrokken, waarbij ook zij nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Op deze manier heeft ‘het systeem’ voldoende handvatten wanneer ergotherapie beëindigd wordt om dit voort te zetten.

 

VISIE
Elk kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn of haar specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Daarom kijk ik eerst goed hoe het komt dat uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten. Door te observeren, te testen en een gesprekje te voeren met uw kind, maar ook met u als ouder/verzorger en eventuele andere betrokkenen, zoals een leerkracht of (andere) hulpverleners. Een goede samenwerking en afstemming over en weer vind ik erg belangrijk. Uiteraard met respect voor uw privacy en die van uw kind.
Daarna starten we met de behandeling en begeleiding. Hierin stimuleer ik uw kind in zijn/haar ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Ik creëren een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien. Uw aanwezigheid daarbij vind ik erg belangrijk, zodat u zicht krijgt op mijn manier van werken en de vorderingen binnen de therapie.