Home » ergotherapie voor kinderen

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die het dagelijks handelen niet naar wens kan uitvoeren. Bijvoorbeeld alledaagse    activiteiten lastig zijn of veel inspanning kosten. Hiervoor kan een ziekte, ongeluk, vertraagde ontwikkeling of aangeboren afwijking de oorzaak zijn. Maar dit hoeft niet altijd. Ook kunnen er problemen optreden in onderandere de samenleving of in schoolse activiteiten zonder een duidelijke oorzaak.

Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het geven van adviezen aan de client en zijn clientsysteem of adviezen over aanpassingen en hulpmiddelen zoals zit- en ligvoorzieningen, aangepast bestek, schrijfmateriaal etc.
De behandeling is individueel afgestemd. De client en zijn zelfstandig functioneren staat altijd centraal. Ergotherapie gaat altijd uit van de mens als geheel en hanteert een cliëntgerichte benadering, wat betekend dat de wensen en behoeften van de cliënt altijd centraal staan.Met behulp van de ergotherapie worden alledaagse problemen opgespoort. zodat deze opgelost, danwel vermindert kunnen worden.

Ook kinderen kunnen problemen hebben in hun dagelijkse activiteiten. soms is een kind op bepaalde gebieden achter, is het “anders” dan zijn leeftijdgenootjes, kan het niet meekomen op school of lukken thuis dingen niet. Handelingen die als vanzelfsprekend worden ervaren zoals het aankleden, het omgaan met mes en vork, het spelen in de zandbak, het schrijven of het zelfstandig kunnen maken en organiseren van een opdracht zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Het kind wordt hierdoor belemmerd in allerlei dagelijkse activiteiten die voor hem/ haqar belangrijk zijn, of die op een bepaalde leeftijd van het kind verwacht worden.

De kinder-ergotherapie is erop gericht om kinderen bij hun dagelijkse moeilijkheden te helpen en ze zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdgenootjes te laten functioneren. De ergotherapeut analyseert waarom het kind moeite heeft met sommige handelingen en stimuleert het kind in zijn normale ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals schijven of in het kunnen plannen en ordenen van opdrachten en handelingen. Daarnaast worden adviezen gegeven aan ouders en/ of leerkrachten om de situatie en begeleiding thuis en op school te verbeteren.
De hulpvraag van het kind staat centraal. Daarnaast worden er ook vaardigheden van het kind verwacht passend bij zijn leeftijd. Deze worden ook meegenomen in de behandeling.
Omdat kinderen leven in een gezin, naar de peuterspeelzaal / school gaan wordt bij de ergotherapeutische behandeling niet alleen het kind, maar ook zijn omgeving, zoals ouders, opvoeders en/ of leerkrachten betrokken.